etkin haber

Deniz Yılmaz

 • Devrimciler konuşuyor, birleşik devrim ileriliyor

  12.8.2019 11:46:00

  "Faşizme karşı Tek Yumruk Tek Barikat" sloganı, bugünün düğümünü çözecek anahtardır. Bir benzetme yapılacaksa eğer faşizme karşı tek yumruk birleşik devrimci güçlerin özsavunma ve hesap soran eylemleridir, tek barikat ise birleşik eylemin fiili, meşru, militan ve kitlesel hareketi olacaktır.

 • Devrim, direniş ve derleniş: Rojava devrimi 7 yaşında

  17.7.2019 14:17:02

  Devrimci varlığıyla Rojava, halkların devrimci savaşına ışık tutacak, deneyim ve birikimleriyle ezilenlerin politik askeri yürüyüşüne yol gösterecektir. Uzunca bir süredir istediği devrimci savaş düzeyine ulaşamayan Ortaoğulu devrimci hareketler için Rojava yeni bir sıçrama ve moral eşiğidir. Devrimci savaşımı yükseltmek isteyen herkes için sonsuz bir ilham kaynağıdır.

 • Vaziyet devrim için harika

  30.6.2019 09:06:50

  Gökkubbenin altında koşullar uygun. Devrimci durum, büyük ayaklanmalar yaratmaya gebe. Tüm bu koşullarda vaziyeti "harika" kılacak olan devrimci hazırlık, eylem ve iradedir. Lenin'in sözleriyle "Biz kendi yolumuzda ilerlemeli ve düzenli çalışmamızı sebatla sürdürmeliyiz. Beklenmedik olaylara ne kadar az bel bağlarsak, herhangi bir "tarihi dönemeç" karşısında hazırlıksız yakalanmamız da o kadar imkansızlaşacak."

 • Şubat'taki Lenin, Haziran'daki biz

  28.5.2019 09:07:57

  Gezi Ayaklanması ve sonrasını takip eden herkes için burada bahsedilenler oldukça tanıdık. Saray diktatörlüğünün karşısında yılgınlığa kapılanların sesi yıllar öncekine oldukça benziyor. Kitle hareketinin bir dönemlik geriye çekilişini ebedi zannedip "bir daha Gezi olmayacak" diyenler ayaklanmanın hiç bir kazanımı olmadığını söyleyenler, "bu halktan bir şey olmazcılar", kapıldıkları anaforda toplumsal çelişkilerin keskinliğini de göremiyorlar.

 • Sandıkta yenilen sokaktan kaçamaz

  12.5.2019 10:15:46

  31 Mart'tan bugüne baktığımızda öne çıkan önemli olgulardan birisi de faşist saray rejiminin büyük rant kapısı olan İstanbul'dan vazgeçemeyeceğidir. Saray için İstanbul'un kaybı, AKP'li olan, AKP'ye yedeklenen ya da AKP'yle iş yapmak zorunda kalan sermaye güçlerinin de desteğini kaybetmek demektir. Görmek gerekir ki, saray rejiminin ömrünü uzatan en önemli etmenlerden birisi Türkiye burjuvazisinin uzunca bir süre AKP'nin arkasında hizalanmasıdır. Eğer bu birliktelik parçalanırsa, faşist şefin çöküş ivmesi de kuvvetlenecek. Faşist rejim sermayenin çıkarları adına da saldırganlaşmak ve İstanbul'u faşist ittifak cephesine yeniden kazandırmak zorunda.

 • Denizlerden devrime yürümek

  5.5.2019 09:05:05

  Bugünün Denizleri de, faşist saray rejimine karşı mücadelede kitlelerle bütünleşme ihtiyacını görüyorlarsa bu ihtiyacı yanıtlanmaya odaklanmalıdır. Denizlerin takipçisi olmak kitabi bir söz değil kitlelerin içerisinde ve eylemle yaratılabilecek somut varlık biçimidir.

 • Kızgın demir yakmadan

  26.4.2019 11:17:43

  31 Mart seçimlerinde bir kez daha gördüler ki, kaybediyorlar. Ya duruma teslim olacak ya da faşist saldırganlık hattından ilerleyerek devrimci demokratik cepheyi teslim almayı umut edecekler. Söylenebilecek olan iç savaş koşullarının olgunlaşma eğilimi içerisinde olmasıdır. Sürece yön verecek olan şey, saray rejiminin saldırıları kadar antifaşist direnişin çapı ve yaygınlığı olacaktır.